gtag('config', 'AW-679139804');

Trạm trộn bê tông G7 - cối trộn bê tông Ý

Trạm trộn bê tông G7 - cối trộn bê tông Ý

Trạm trộn bê tông G7 - cối trộn bê tông Ý

Phần mềm quản lý trạm trộn bê tông G7

BẢNG TÍNH NĂNG BỘ PHẦN MỀM QUẢN KÝ TRẠM TRỘN BÊ TÔNG – G7 CORP

Danh mục sản phẩm
VIDEO CLIP
Hỗ trợ trực tuyến
0909071083 / 02513 832 789 / 0963 01 01 81
BP. Kinh doanh zalo BP. Kinh doanh

Điện thoại: 0963010181 / +84 909 071 083

Email: sales.g7corp@gmail.com / thegioitramtron@gmail.com

DMCA.com Protection Status

TT

TÍNH NĂNG

MÔ TẢ

I

Phần mềm tại trạm – G7 CORP Local

 • Chạy trên nền Windows 10.
 • Ngôn ngữ phát triển: C#, dotNET
 • Cơ sở dữ liệu: SQL server hoạt động ổn định và tính bảo mật cao

1

Phân quyền đăng nhập

Người dùng đăng nhập vào phần mềm phải có tài khoản và mật khẩu. Ở các cấp độ khác nhau thì được quyền truy cập các chức năng theo cấp độ. Các cấp độ truy cập có thể chia nhiều cấp tùy chỉnh, mặc định gồm các cấp:

 • Chủ doanh nghiệp.
 • Quản lý (trạm trưởng).
 • Vận hành

2

Nhập dữ liệu

Các thông số vận hành, thông tin của đơn hàng dễ dàng nhập vào Phần mềm quản lý trạm trộn bê tông, lưu trữ và sử dụng nhiều lần

!

Thông tin trạm trộn

Có thể thay đổi thông tin về mã trạm trộn, tên công ty, địa điểm trạm trộn dễ dàng

!

Cửa vật liệu

Khởi tạo cửa vật liệu bao gồm số cửa vật liệu, tên cửa vật liệu theo cấu hình trạm và thứ tự thực tế

!

Chỉnh cân – Calib

Người được cấp mật khẩu để truy cập tính năng này. Sau khi đăng nhập vào có quyền chỉnh cân (calib) cân tĩnh của các cân.

!

Thông số chạy

Người được cấp mật khẩu để truy cập tính năng này. Sau khi đăng nhập vào có quyền thay đổi các thông số chạy của các cân và các cụm khác như (băng tải, gầu, phễu trung gian…)

!

Cấp phối

Có thể nhập không giới hạn số lượng các mác trộn

!

Khách hàng

Có thể nhập không giới hạn số lượng mã, tên khách hàng

!

Dự án

Có thể nhập không giới hạn số lượng mã, tên dự án, địa điểm xây dựng và hạng mục

!

Xe trộn

Có thể nhập không giới hạn số lượng mã, biển số xe, tên lái xe

!

Nhân viên

Có thể nhập không giới hạn số lượng mã, tên nhân viên kinh doanh, điện thoại

!

Phụ gia

Có thể nhập không giới hạn số lượng mã, tên phụ gia

!

Đặt hàng

Dễ dàng tạo không giới hạn các đơn hàng bằng cách chọn các các thông tin đã nhập (cấp phối, khách hàng, dự án, nhân viên kinh doanh) và thêm thông tin về số lượng đặt hàng

3

Hoạt động

 

!

Chế độ

Trạm trộn có thể chạy ở chế độ tự động, bán tự động và bằng tay

!

Giao diện vận hành

Phần mềm quản lý trạm trộn bê tông G7 Sinh động, thân thiện, hiển thị đầy đủ thông số các cân, trạng thái hoạt động của các thiết bị, cảnh báo các lỗi.

!

Chạy tay trên giao diện

Giao diện phần mềm cho phép vận hành có thể thể dùng chuột click để ra lệnh cân, chạy dừng các thiết bị ngay trên phần mềm thay vì nút bấm, công tắc trên bàn điều khiển.

!

Kiểm tra lỗi logic

Vận hành dễ dàng kiểm tra trạng thái lỗi do ở bước nào chưa đảm bảo dẫn tới bước đang chạy bị dừng hoặc chưa chạy.

!

Bù độ ẩm

Phần mềm tự động tính toán bù độ ẩm (thêm cốt liệu, giảm nước) khi vận hành nhập % độ ẩm trên giao diện hoặc phần mềm đọc giá trị % độ ẩm từ đầu đo độ ẩm (nếu trạm trộn có)

!

Bù sỏi

Phần mềm tự động tính toán bù sỏi (thêm cát, giảm đá) khi vận hành nhập giá trị % bù sỏi trên giao diện vận hành.

!

Định lượng

Tự động cân đảm bảo sai số ≤ 1%, tự động cân bù khi thiếu quá sai số cho phép, cảnh báo lỗi và dừng các khâu tiếp theo khi cân vượt mức sai số cho phép, chỉ chạy tiếp khi vận hành bấm nút chấp nhận sai số.

!

Lưu giá trị cân tay

Phần mềm ghi nhận và lưu số liệu cân tay cả ở chế độ bán tự động hoặc bằng tay hoàn toàn.

!

Lưu giá trị cân khi không có máy tính

Phần mềm quản lý trạm trộn bê tông G7 sẽ lưu số liệu chạy qua cân ngay cả khi không bật máy tính, số liệu lưu tối đa được 30 mẻ trộn, mẻ thứ 30 là khối lượng tổng của mẻ thứ 30 cộng với tất cả các mẻ tiếp theo. Khi chạy lại phần mềm trên máy tính, số liệu sẽ tự động lưu lại trên máy tính.

!

Thứ tự xả cửa cốt liệu

Vận hành có thể đặt thứ tự xả và thời gian trễ xả của các cửa cốt liệu để đảm bảo dòng liệu đều

!

Thêm bớt nước

Tùy theo độ sụt của mẻ bê tông thực tế, vận hành có thể thêm hoặc bớt nước trên giao diện, phần mềm sẽ tự động điều chỉnh cấp phối nước cho các mẻ tiếp theo.

!

Chế độ rửa cối

Khi bật chế độ này cả bơm cân và bơm xả nước sẽ hoạt động đồng thời giúp việc vệ sinh sau ca trộn dễ dàng.

4

Xuất báo cáo

 

!

In phiếu

Kết thúc mỗi mẻ trộn số liệu sẽ được lưu vào phiếu giao hàng. Có 04 mẫu phiếu giao hàng là file WORD, vận hành có thể tùy chỉnh theo mong muốn của đơn vị mình

!

Thống kê

Phần mềm quản lý trạm trộn bê tông G7 lưu trữ đầy đủ thông tin của đơn hàng, khi cần có thể xuất báo cáo thống kê tổng hoặc chi tiết dưới dạng bản in hoặc file EXCEL.

Báo cáo thống kê có thể lọc theo:

 • Ngày trộn.
 • Mác bê tông.
 • Khách hàng.
 • Hạng mục.
 • Xe trộn.
 • Nhân viên kinh doanh.

!

Quản lý vật liệu

Hiển thị số lượng vật liệu tồn kho, khối lượng các lần nhập kho và xuất báo cáo dạng file EXCEL lịch sử kho.

II

Phần mềm trên HMI - G7 CORP HMI

Màn hình HMI cho phép trạm chạy tự động hoàn toàn trong trường hợp không có máy tính, các tính năng trộn đầy đủ như phần mềm trên máy tính, không có tính năng xuất báo cáo

!

Giao diện vận hành

Hiển thị trực quan khối lượng thực tế trên các cân, số mẻ, số m3 đang trộn, trạng thái hoạt động của các cân, trạng thái hoạt động của các thiết bị

!

Chạy tay trên giao diện

Giao diện phần mềm cho phép vận hành có thể thể dùng tay click trên màn hình cảm ứng để ra lệnh cân, chạy dừng các thiết bị ngay trên phần mềm thay vì nút bấm, công tắc trên bàn điều khiển.

!

Cấp phối

Cài đặt, lưu trữ được 99 mác cấp phối trộn cho phép sử dụng khi không có máy tính.

!

Chỉnh cân – Calib

Người được cấp mật khẩu để truy cập tính năng này. Sau khi đăng nhập vào có quyền chỉnh cân (calib) cân tĩnh của các cân.

!

Thông số chạy

Người được cấp mật khẩu để truy cập tính năng này. Sau khi đăng nhập vào có quyền thay đổi các thông số chạy của các cân và các cụm khác như (băng tải, gầu, phễu trung gian…)

III

Phần mềm quản lý tập trung - G7 CORP Online

 • Lưu trữ và quản lý số liệu của các trạm trộn thông qua internet.
 • Ngôn ngữ phát triển: dotNET.
 • Chạy trên nền tảng web do vậy có thể chạy trên trình duyệt web của tất cả các thiết bị máy tính, máy tính bảng, điện thoại.
 • Cơ sở dữ liệu: SQL server và lưu trữ trên điện toán đám mây tối đa 6 năm và dữ liệu backup 10 năm.

 

1

Đăng nhập

Trên trình duyệt web nhập địa chỉ, nhập tài khoản và mật khẩu ban đầu được cấp để truy cập vào phần mềm

!

Phân quyền

Người dùng đăng nhập vào Phần mềm quản lý trạm trộn bê tông G7 phải có tài khoản và mật khẩu. Ở các cấp độ khác nhau thì được quyền truy cập tới các trạm khác nhau. Mặc định gồm các cấp:

 • Chủ doanh nghiệp: xem được tất cả các trạm trộn.
 • Quản lý (trạm trưởng) : xem được trạm trộn cho phép.

!

Người dùng

Tài khoản chủ doanh nghiệp có thể tạo tài khoản người dùng cho doanh nghiệp mình và phân quyền cho tài khoản tạo đó.

2

Quản lý trạm trộn

Hiển thị đầy đủ thông tin của trạm trộn của doanh nghiệp.

3

Trang tổng quan

Hiển thị tổng m3 đã trộn, biểu đồ số m3 đã trộn theo ngày giờ.

Hiển thị số đơn hàng ký được, số mác bê tông đã chạy, số xe đã chạy, số nhân viên kinh doanh có đơn hàng.

Có thể lựa chọn hiển thị Hôm nay,Tuần này, Tuần trước, Trong tháng hoặc hiển thị theo từng trạm.

3

Báo cáo đơn hàng

Hiển thị thông tin các đơn hàng ký được, có thể lựa chọn xuất báo cáo ra file EXCEL theo:

 • Trạm trộn.
 •